Tee Tilaus Tästä
Imetyksen aika
Imetyksen aika -videomateriaali on tehty auttamaan äitejä imettämään suositusten mukaisesti. Imetyksen aika antaa tietoa ja tukea imetyksestä, jotta vanhemmat voisivat vapaasti tehdä valintansa imetyksen suhteen. Imetyksen onnistuminen toiveiden mukaisesti vahvistaa äidin itseluottamusta ja tukee äidin ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen kehittymistä.

Yhteistyössä